Typografie
Tituly v angličtině

Tituly jsou ošemetná věc, obzvlášť když pracujete pro univerzitu. Když už se je naučíte správně přečíst, přijde na řadu příprava vizitek v české a anglické verzi a jste ztraceni. Jak tituly správně přeložit a kam je umístit?

Překlady titulů z češtiny do angličtiny

V následující tabulce najdete jednoduchý přehled umístění a psanou podobu titulu v českém jazyce i jeho překlad do jazyka anglického. Typickým problémem jsou tituly prof. a doc., které se v češtině píšou s malým písmenem, v angličtině pak písmenem velkým. Jedinou výjimku v českém textu mají tyto tituly v případě, že se nachází na začátku věty. Není také od věci poznamenat, že vzhledem k odlišné historii a struktuře vzdělávacích systémů se nejedná o úplně ekvivalentní tituly; v anglosaských zemích je „Professor“ obvykle každý, kdo učí na vysoké škole. Nicméně při vzájemných překladech se budeme tvářit, že se jedná o totéž.

Angličtina připouští také psaní některých titulů s tečkami i bez (např. PhD vs Ph.D.). Varianta bez teček je modernější a aktuálně již i častěji používaná. Vždy je však třeba myslet především na jednotný zápis v rámci jednoho dokumentu, webu apod.

Titul v ČR Umístění ČR Titul v EN Umístění EN
prof. před jménem Prof. před jménem
doc. před jménem Assoc. Prof. před jménem
MUDr. před jménem MD (M.D.) za jménem
Ph.D. za jménem PhD (Ph.D.) za jménem
CSc. za jménem PhD (Ph.D.) za jménem
RNDr., PhDr., ThDr.,
PharmDr., PaedDr.a
před jménem MSc (M.Sc.) za jménem*
MVDr. před jménem BVM, VMD za jménem
MDDr. před jménem DDS, DMD za jménem
Mgr. před jménem MSc (M.Sc.) za jménem*
Ing. před jménem MSc (M.Sc.) za jménem*
Bc. před jménem BSc (M.Sc.) za jménem**

/* pokud je PhD, další titul se neuvádí, ** pokud je MSc nebo PhD, neuvádí se

aJedná se o specificky české tituly, pro které neexistuje vhodný zahraniční ekvivalent. Proto uvádíme předchozí nejnižší vzdělání, což je MSc (což je náš Mgr. nebo Ing.).

Pořadí titulů a příklady

Tituly jsou vždy psány sestupně podle svojí hodnoty. Pokud dosáhl člověk dvou totožných titulů, jsou spojovány latinskou spojkou et (Mgr. et Mgr., Ph.D. et Ph.D.). Spojku et je možné nahradit znakem &. Pokud člověk získá v průběhu života dva různé tituly o stejné hodnotě, jejich pořadí je dáno datem získání titulu (blíže ke jménu je přiřazen titul, který byl získán jako první). Magisterský titul (Mgr., Ing.) pak často nahrazuje před jménem titul bakalářský a platí, že tituly před jménem nejsou oddělovány čárkou, zatímco k oddělení titulů za jménem čárku používáme vždy.

Obrázek 1. Příklady přeložení titulů
Obrázek 1. Příklady přeložení titulů

Zdroje a další informace

Internetová jazyková příručka ÚJČ AV ČR – Pořadí titulů.

Čtěte dál Tyto články vám nesmí uniknout

Publikace

COVID-19 infodemie Nová kniha

2 minuty čtení


Design

Onemocnění aktuálně COVID-19 dáta v novom kabáte

6 minut čtení

ZAUJALI JSME TĚ? Napiš nám

Tým webstudia