Development and implementation of an online platform
for curriculum mapping in medical education

V současné době je potřeba vše neustále posouvat kupředu. Nejinak je tomu na lékařských fakultách, kde se pro jejich efektivní řízení zaměřujeme na zlepšování kvality učebních osnov. Obecným trendem je vývoj elektronických nástrojů pro zefektivnění návrhu, analýzy a harmonizace kurikula. Odborný článek o problematice mapování kurikula nám publikovali v časopise Bio-Algorithms and Med-Systems.

EDUportfolio

Znáte SIMUportfolio? Jedná se o integrační platformu pro podporu výuky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a více se o něm můžete dočíst v našem příběhu o projektu. EDUportfolio je typově velice podobný projekt, jehož výsledkem je webová platforma sloužící především k mapování učebních osnov. V rámci projektu BCIME vznikla jedna platforma centrální, ve které všechny zapojené lékařské fakulty (Slovensko, Česká republika, Německo, Polsko a Bulharsko) popsaly svoje kurikulum pro předmět Anatomie v anglickém jazyce.

Dále pro každou univerzitu byly vytvořeny lokální platformy, které byly určeny pro popis osnov v jejich rodném jazyce. Jejich cílem je usnadnit harmonizaci a optimalizaci kurikula. V tomto projektu náš tým figuroval jako partner a měli jsme tu možnost přispět s našimi výsledky do článku, který byl zveřejněn v odborném periodiku Bio-Algorithms and Med-Systems.

Analýza a vizualizace dat

Kurikula jednotlivých fakult mohla mezi sebou být porovnána pomocí technik zpracování přirozeného jazyka. Analýza odhalila jak skryté vztahy mezi stavebními kameny kurikula, tak řadu překrývání a mezer v kurikulech. Kromě jednoduchých vizualizací je v článku zhodnocena i podobnost jednotlivých kurikul mezi sebou pomocí koeficientů podobnosti. Největší podobnost byla identifikována mezi kurikuly v České a Slovenské republice.

Obrázek 1. Ukázka vizualizace dat pro popis kurikula předmětu anatomie
Obrázek 1. Ukázka vizualizace dat pro popis kurikula předmětu anatomie

Článek

V článku se dozvíte více nejen o výsledcích analyzovaných učebních osnov, ale také o jednotlivých lékařských fakultách a jejich výukou předmětu anatomie. Celý článek si můžete v anglickém jazyce přečíst zde.

Spoluautoři

Na článku se podíleli vedoucí jednotlivých týmů, za tým webstudio Martin Komenda.

Autoři: MAJERNIK, J., A. KACMARIKOVA, Martin KOMENDA, A. A. KONONOWICZ, A. KOCUREK, A. STALMACH-PRZYGODA, L. BALCERZAK, I. HEGE a A. CIUREANU.

Čtěte dál Tyto články vám nesmí uniknout

Publikace

COVID-19 infodemie Nová kniha

2 minuty čtení

Design

Onemocnění aktuálně COVID-19 dáta v novom kabáte

6 minut čtení

Ze života W///S

Cena TA ČR za spolupráci na projektu Infodemie

3 minuty čtení

ZAUJALI JSME TĚ? Napiš nám

Tým webstudia