Onemocnění aktuálně
COVID-19 dáta v novom kabáte

Začiatkom marca 2020 sa svet, aký sme poznali, razantne zmenil. V Česku sa objavili prvé 3 prípady nákazy ochorenia COVID-19, a čo po nich nasledovalo, už dobre vieme. Stovky denných pozitívnych prírastkov si vyžadovali hlbšie kvantitatívne analýzy; tomu mal dopomôcť portál Onemocnění aktuálně – portál pre publikáciu štatistík COVID-19. Z webu sa preto počas pandémie stal jeden z najvyužívanejších nástrojov na spracovávanie a validáciu dát COVID-19. O vysokej návštevnosti portálu svedčili aj dáta z Google Analytics.

Čo nám prezradil Google Analytics

Onemocnění aktuálně zaznamenal okamžitú vysokú návštevnosť hneď po jeho spustení. Od začiatku pandémie portál navštívilo takmer 19 miliónov používateľov, ktorí portál navštívili až 108 miliónov krát. Návštevnosť bola priamo ovplyvňovaná pandémiou a jej vlnami, pričom najväčšiu dennú návštevnosť (cez 336 tisíc používateľov, respektíve 495 tisíc návštev) sme zaznamenali 30. 9. 2020 po vyhlásení núdzového stavu.

Dnes máme cez 50 tisíc týždenných návštev a z Onemocnění aktuálně sa behom krátkej doby stal zabehnutý nástroj pre dátových analytikov, krízových manažérov, hygienikov, ale aj bežných občanov. Medzi používateľmi prevládalo ako hlavné zariadenie prehliadania portálu mobil.

Obrázek 1. Základné štatistiky webu
Obrázek 1. Základné štatistiky webu

V Google Analytics sme sa mimo obecnej návštevnosti dozvedeli, aj ako je táto návštevnosť distribuovaná naprieč portálom, respektíve aká je návštevnosť jednotlivých podstránok. Táto analýza nám neskôr pomohla pri určení obsahovej štruktúry webu.

„Daj tomu UX touch“

...asi tak nejako znela požiadavka na (v tej dobe ešte) potencionálny redesign portálu Onemocnění aktuálně. Kvantitatívne dáta nám pomohli vytvoriť predstavu o návštevnosti webu a o tom, ako sa používatelia na našom webe správajú. Skladačka však nebola úplná a dátam chýbal kontext. Ten sa postupne začal nabaľovať po niekoľkých rozhovoroch so stakeholderami, zdravotníkmi, dátovými analytikmi, hygienikmi či bežnými používateľmi.

Ciele redesignu

„Čísla nesú dôležitý príbeh. Spoliehajú sa na to, že im dáte jasný a presvedčivý hlas.“ – Stephen Few

Keď sme začínali mať predstavu o tom ako sa používatelia na našom webe správajú, čo im chýba, alebo čo ich frustruje, mohli sme začať s identifikáciou cieľov redesignu.

  • Vizuálne zveľadenie portálu a dátových prehľadov.
  • Jasná navigácia a použiteľnosť všeobecne.
  • Nové usporiadanie menu podľa obsahovej podobnosti.
  • Vizuálne odlíšenie dátových prehľadov.
  • Viac nástrojov a možností pre prácu s dátami – historické dáta, sťahovanie jednotlivých dátových sád.
  • Možnosť zdieľania jednotlivých prehľadov.
  • Možnosť filtrácie základného prehľadu podľa krajov.

Hlavným cieľom redesignu sa pre nás stalo zlepšenie použiteľnosti webu hlavne pre laickú verejnosť a z toho vychádzajúca vyššia návratnosť na web.

Obrázek 2. Hlavný ciel redesignu
Obrázek 2. Hlavný ciel redesignu

Práca na návrhu

Pri navrhovaní redesignu portálu bola v procese vynechaná príprava wireframu a začalo sa hneď návrhom mockupu pre hlavnú stránku. Tento prístup sme zvolili aj vzhľadom na to, že sme chceli vidieť pridanú hodnotu nového návrhu s ohľadom na novú vizuálnu identitu a nové funkcie portálu, či grafov. Pri navrhovaní úvodnej stránky prebehlo niekoľko iterácii, kde sme riešili prevažne nové rozloženie stránky, navigáciu či nové funkcie grafov. Po odsúhlasení návrhu mockupu sme začali s prípravou interaktívneho prototypu so všetkými podstránkami a následne s prípravou mobilného návrhu. Interaktívny prototyp potom slúžil aj pre interné testovanie návrhu, z ktorého vznikli nové pripomienky k implementácii.

Testovanie produktu je proces učenia

Obrázek 3. Životný cyklus nového webu
Obrázek 3. Životný cyklus nového webu

Možnosť testovať portál vo forme interaktívneho prototypu nám pomohla identifikovať hrozby a príležitosti nového redesignu ešte predtým, ako sa projekt presunul do fázy vývoja. Po poslednom kole úprav (v rámci procesu návrhu) započala fáza vývoja, určila sa knižnica pre grafy, navrhli sa jednotlivé komponenty a ich stavy vo vlastnej kitchen sink (tie sa následne po konzultácii s hlavným vývojárom doladili) a vznikol portál na testovacej doméne.

Najdôkladnejšie testovanie a dolaďovanie prebehlo práve na nej a trvalo (s prestávkami) niekoľko mesiacov. Oproti testovaniu interaktívneho prototypu sme konečne mali možnosť vidieť, ako celý redesign s požiadavkami na nové dátové prehľady bude (ne)fungovať. Na základe poznatkov z testovania sa upravili piktogramy v základných prehľadoch, pridal sa nový panel pre výber krajov s ukotvením v hornej časti obrazovky, upravila sa responzibilita jednotlivých prvkov, navrhli sa nové filtre pre dátové prehľady, doladila sa celková prístupnosť webu a pár ďalších menších zmien. Po dôkladnom otestovaní sa vývoj presunul do záverečnej fázy.

Záverom

Onemocnění aktuálně je najnavštevovanejším zdrojom aktuálnych informácií o pandémii. Vďaka transparentným postupom pri spracovávaní aktuálnych dát má portál celospoločenskú hodnotu, ktorú redesign musel rešpektovať, či dokonca na nej budovať. Zároveň táto hodnota bola mierne v kontradikcii s ľahšie stráviteľným a prehľadným redesignom (usability), ktorý svojou formou nabáda používateľov k laickej dátovej analýze. Cieľom teda bolo prepojiť rovinu validných, štandardizovaných a transparentných dát (odborná verejnosť), s rovinou použiteľnosti čo najširším spektrom používateľov (laická verejnosť).

Podľa kvalitatívnych výskumov je redesign na dobrej ceste, z kvantitatívneho hľadiska budeme musieť ešte na výsledky pozorovaní počkať. Každopádne už teraz sa tešíme, ako sa nám podarilo tento populárny pandemický dátový nástroj posunúť bližšie k laickej verejnosti a verím, že poteší aj vás.

Čtěte dál Tyto články vám nesmí uniknout

Publikace

COVID-19 infodemie Nová kniha

2 minuty čtení


Ze života W///S

Cena TA ČR za spolupráci na projektu Infodemie

3 minuty čtení

ZAUJALI JSME TĚ? Napiš nám

Tým webstudia