Config 2022
Novinky z konferencie

Viac slobody tvorcom, menšia knižnica komponentov…

…aj tak nejako by sa dala zhrnúť posledná konferencia spoločnosti Figma, s názvom Config 2022, ktorá prebiehala online 10.–11. mája 2022. Ako už býva zvykom, konferencia začala úvodnou prednáškou spoluzakladateľa Figmy Dylana Fielda, v ktorej predstavoval novinky pre ich hlavný nástroj Figma. Oproti predošlému roku im však portfólio produktov doplňuje aj nový brainstormovací nástroj FigJam, ktorý sa rovnako dočkal noviniek. V tomto článku predstavím jednotlivé novinky pre oba nástroje.

Novinky pre FigJam

Jira widget* – poskytuje možnosť jednotlivé výstupy z vášho brainstormingu jednoducho importovať do nástroja Jira v podobe úloh/taskov. V nástroji si prepojíte FigJam s vašim Jira účtom, označíte jednotlivé nálepky, nadefinujete základné parametre a jednoducho vaše nálepky naimportujete ako segmentované Jira úlohy. Funguje to aj pre opačný prípad, ak potrebujete rýchlo importovať vaše úlohy z Jira nástenky ako nálepky do FigJamu.

*Widget – malá softvérová aplikácia, ktorá je navrhnutá tak, aby na požiadanie poskytovala špecifické informácie (napríklad správy, počasie alebo dopravné aktualizácie) alebo špecifickú funkciu (napríklad zapisovanie poznámok alebo ovládanie inej aplikácie).

Ďalšie widgety na podporu kolaborácie a riadenia projektov – svojho widgetu sa dočkali aj ďalšie známe nástroje na riadenie projektov, a to Asana a GitHub. Ich využitie je podobné ako v prípade Jira widgetu, a teda ide o nástroje na rýchly import a export nálepiek do vašich projektových prehľadov.

Widget Code Generator – nový plugin, ktorý vám umožní vytvárať vlastné widgety pre FigJam. Pre komplexné widgety je však stále nutná znalosť programovania, takže pre dizajnérov a projektových manažérov bez programovacích skúseností ostáva len čakať, s akými widgetmi komunita do budúcna príde.

Novinky pre Figmu

Tmavý režim – po novom Figma obsahuje aj možnosť prepnutia vášho rozhrania do tmavého režimu, čo ocenia hlavne noční pracanti.

Nové možnosti pre Auto Layout – pár zmien sa dočkal aj Auto Layout, populárna prototypovacia pomôcka na automatické zarovnávanie prvkov webového rozhrania. Po novom môžete medzery medzi jednotlivými prvkami jednoducho upravovať priamo vo vašom návrhu. Okrem toho si viete špecifikovať poradie v skupine, čo oceníte obzvlášť pri prekrývaných prvkoch, alebo nastaviť zarovnanie elementov na úroveň spodnej hrany textu.

Viac o novinkách pre funkciu Auto layout sa dozviete vo Figma prezentácii:


Absolútne umiestnenie – novinkou pre Figmu je aj absolútna pozícia prvkov vo vašich návrhoch. V praxi to znamená, že už nebudete musieť vytvárať extra skupinu v komponentoch pre prvky, ktoré nie sú zarovnané v rámci auto layoutu. Absolútna pozícia vám dovolí tieto prvky presúvať v rámci komponentu na ľubovoľnú pozíciu, bez nutnosti vytvárania ďalších skupinových vrstiev.

Negatívne medzery v Auto Layoute – jednou z dlho žiadaných aktualizácii bola aj možnosť špecifikovať záporné hodnoty medzier v rámci zarovnaných skupín prvkov (Auto Layout). Vďaka tomu je teraz jednoduchšie navrhovať prekrývajúce prvky vo vašich projektoch.

Podpora variabilných fontov vo Figme – rozšírenia sa dočkala aj správa fontov. Po poslednej aktualizácii Figma rozširuje u špecifických fontov možnosti písma o variabilné nastavenia váhy a šírky písma.

Viac o novinkách pre variabilné fonty sa dozviete vo Figma prezentácii:


Vylepšený režim obrysov – možnosť prepnutia do režimu obrysov poznáme všetci dobre. Pomocou skratky Shift + O [CMD + Y] vieme prepnúť zobrazenie (aj) prekrývajúcich prvkov do obrysov, vďaka čomu si vieme skontrolovať štruktúru návrhov a prípadne očistiť návrh o nepoužívané prvky. Po novej aktualizácii je práca v tomto režime s jednotlivými prvkami jednoduchšia vďaka možnosti výberu aj prekrývaných, či skrytých prvkov návrhu.

Jednotlivé ťahy – v novej aktualizácii pribudla aj možnosť špecifikovať hrúbku jednotlivých ťahov. Viete si napríklad špecifikovať u komponentu len spodnú hranu a tak jednoducho vytvoriť záložku, či oddeľovaciu čiaru v tele danej sekcie.

Nové animácie – základný balíček animácii pre prototypy sa rozšíril o ďalšie možnosti. Okrem toho sa aj zjednodušil proces vytvárania vlastných animácii. Vďaka tejto aktualizácii sa prototypy o niečo viac priblížia vašej predstave o finálnom výstupe projektu.

Viac o nových animáciách sa dozviete vo Figma prezentácii:


Zlepšenie variant komponentov – pri tvorbe komponentov s rôznymi variantami je nutné špecifikovať niekedy až desiatky stavov a foriem. V novej aktualizácii si viete jednotlivé vnorené prvky v komponentoch nadefinovať do stavov a vďaka tomu rýchlo nastaviť finálny komponent podľa potreby, a bez nutnosti tvorby obsiahlych dizajnových systémov. Táto aktualizácia ušetrí čas nielen návrhárom, ale aj ostatným členom tímu, ktorí sa na projekte podieľajú.

Viac o novinkách pre komponenty sa dozviete vo Figma prezentácii:


Spotlight – funkcia s aktívnym sledovaním facilitátora je výbornou pomôckou pre vedenie online stretnutí s členmi vášho tímu. Táto funkcia sa najnovšou aktualizáciou rozrástla o možnosť vyžiadania aktívneho sledovania jednotlivých používateľov. Potrebujete predstaviť návrh klientovi, ktorý nemá s Figmou skúsenosti? Jednoducho si teraz môžete vyžiadať sledovanie a všetkým používateľom, ktorí majú váš projekt otvorený, sa zobrazí výzva na potvrdenie. Tá ich po potvrdení presmeruje a udržuje na vašej pozícii vo Figme, takže všetci zúčastnení vidia presne to, čo prezentujete.

*Spotlight – funkcia pre sledovanie obrazovky jednotlivých používateľov.

Záverom

Figma a FigJam sa vďaka svojej podpore naďalej teší obrovskej popularite. Niet sa čomu diviť. Najnovšia konferencia Config 2022 len potvrdzuje, že na týchto aplikáciách neustále v tíme pracujú. Figma predstavila niekoľko dlho žiadaných zmien a FigJam sa stáva otvorenejším nástrojom aj pre kreatívnych vývojárov, ktorí si teraz môžu vytvárať vlastné widgety. Oproti minulému roku, kedy bol predstavený nový nástroj FigJam, bola tohtoročná konferencia o niečo menej pompéznejšia – o to viac ale zameraná na vylepšenia oboch nástrojov. Presvedčte sa sami...

Čtěte dál Tyto články vám nesmí uniknout

Publikace

COVID-19 infodemie Nová kniha

2 minuty čtení


Design

Onemocnění aktuálně COVID-19 dáta v novom kabáte

6 minut čtení

ZAUJALI JSME TĚ? Napiš nám

Tým webstudia