Zhodnocení spolupráce
s Václavem Moravcem

Krátký rozhovor s Václavem Moravcem o našem společném projektu infomore.cz. Jak hodnotí spolupráci s naším týmem? Čtěte dál.

Jak byste zhodnotil spolupráci s našim týmem v rámci akademického projektu Infomore.cz?

Rok a půl interdisciplinárního snažení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK s Institutem biostatistiky a analýz LF MU na projektu Infomore.cz prokázalo, o jak inspirativní a důležitou spolupráci pro obory žurnalistika a mediální studia šlo. Entuziasmus, rychlost a pečlivost, s jakou naši brněnští kolegové realizovali webové stránky projektu, jeho vizuální podobu i první datové výstupy je obdivuhodná. Poděkováním bylo skvělé hodnocení zpravodaje projektu v rámci TA ČR i zisk prestižní světové ceny AMEC Awards 2021. Je mi líto, že náš společný projekt aplikovaného výzkumu COVID-19 infodemie podpořený TA ČR trval jen 18 měsíců.

Jak vidíte uplatnění našeho společného výstupu směrem do budoucna s ohledem na aktuální epidemickou situaci?

Jsem přesvědčen o tom, že webové stránky Infomore.cz, které aktualizujeme i po oficiálním ukončení grantu TA ČR, nejsou spojeny jen s aktuální epidemickou situací onemocnění COVID-19. Naší ambicí, jež se bezezbytku naplnila, bylo nabídnout znalostní rámec pro posílení novinářské a mediální etiky v časech vážných zdravotních krizí. Pandemie/epidemie byla a je vhodnou případovou studií, která může posílit rozvoj aplikované novinářské mediální etiky, což je jeden z nezbytných předpokladů eliminace budoucích infodemií. Vážná zdravotní krize uplynulých dvou let však prokázala, že infodemie prostupuje mnoha vrstvami sociální komunikace a není možné ji vztahovat jen a pouze ke komunikaci mediální, proto výstupy webu Infomore.cz mohou přispět k posílení zdravotní i mediální gramotnosti. I proto nás těší spolupráce s Národním zdravotnickým informačním portálem.

Čtěte dál Tyto články vám nesmí uniknout

Publikace

COVID-19 infodemie Nová kniha

2 minuty čtení


Design

Onemocnění aktuálně COVID-19 dáta v novom kabáte

6 minut čtení

ZAUJALI JSME TĚ? Napiš nám

Tým webstudia