Technology Enhanced Assessment:
Objective Structured Clinical Examination Supported by SIMUportfolio

V dnešní době existuje mnoho nových a inovativních forem testování, které mohou doplnit klasické konvenční metody, v některých případech je mohou u plně nahradit. V rámci testování klinických znalostí studentů v některých předmětech je jednou z používaných metod Objective Structured Clinical Examination (OSCE). O OSCE zkouškách, uživatelských rolích, které v rámci tohoto modulu vystupují, jak jsou OSCE designovány, o tom všem jsme se rozepsali v kapitole knihy, která byla zveřejněna na Springer v rámci konference CSEDU 2020.

SIMUportfolio a OSCE

Objektivní strukturované klinické zkoušení (Objective Structured Clinical Examination, OSCE) je dnes zlatým standardem pro zkoušení klinických dovedností, jako jsou komunikace s pacientem, odběr anamnézy, fyzikální vyšetření, provádění některých zákroků, preskripce, hodnocení rentgenových snímků, čtení EKG a mnoho dalších. Jak takové zkoušení vypadá, se můžete podívat na detailu projektu SIMUportfolio.

Nově byly v předchozích letech zaváděny OSCE zkoušky v předmětech Propedeutika a První pomoc. Tyto kurzy procházejí výraznou změnou v rámci reakreditace a napojení na nově budované Simulační centrum Masarykovy univerzity.

Moduly OSCE

V OSCE rozlišujeme 4 podmoduly: Sketch (ve kterém definujeme jednotlivé zkouškové checklisty a zkoušky), Execute (který umožňuje pedagogům vyzkoušet všechny přihlášené studenty ke zkoušce), Report (ve kterém jsou shrnuty výsledky zkoušení) a Stats (který vykresluje výsledky OSCE zkoušek, aby bylo možné zkoušky více optimalizovat).

Role při OSCE zkoušení

V modulu OSCE rozlišujeme několik rolí, které mají přístup do jednotlivých modulů OSCE:

  • Designér: člověk v této roli má na starosti přípravu scénářů, které se na jednotlivých stanicích odzkouší.
  • Zkoušející: pedagog, který je zodpovědný za správný průběh zkoušky. Kontroluje scénář a zapisuje jednotlivé reakce studenta.
  • Garant: dohlíží nad celým procesem OSCE zkoušek – od designu až po vyhodnocení.
  • Student: nejdůležitější součást celého zkoušení. Studenti přichází na lekce, pečlivě jsou seznámeni se situací, která je na zkoušce čeká. Následně situaci řeší, zatímco zkoušející hodnotí jeho kroky.
Ukázka scénáře ze zkoušky OSCE
Clinical examination: Gastrointestinal system
Introduction sectionClinical examination
Technologické okénko

Celý web je postaven na frameworku PHP Symfony v kombinaci s Twig šablonami, Doctrine ORM knihovnou, PostgreSQL a dalšími.

Celý článek

Celý článek o této aktivitě zde. Platforma je i nadále hojně využívána a na SIMUportfoliu pro studenty a vedení fakulty chystáme další moduly pro další způsob zkoušení. O tom ale zase někdy příště.

Spoluautoři

Opět se jedná o článek, který spojuje několik lidí. K autorům z webstudia se na něm podílel i tým První pomoci z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Matěj Karolyi, Petra Růžičková, Lenka Šnajdrová, Tereza Vafková, Tereza Prokopová, Jiří Libra, Petr Štourač & Martin Komenda.

Čtěte dál Tyto články vám nesmí uniknout

Publikace

COVID-19 infodemie Nová kniha

2 minuty čtení


Design

Onemocnění aktuálně COVID-19 dáta v novom kabáte

6 minut čtení

ZAUJALI JSME TĚ? Napiš nám

Tým webstudia