Typografie
Uvozovky v češtině (a angličtině)

Uvozovky používáme zejména k uvození přímé řeči, při použití nespisovných nebo ironických výrazů, označení přesných názvů atp. Při psaní prostě najdeme klávesu se symbolem uvozovek, stiskneme a je hotovo. Většinou ano. A nebo taky ne. Třeba když píšeme v prostředí, které nerozlišuje češtinu a angličtinu. Nebo když prostě netušíme, jaké uvozovky se kde píšou.

Uvozovky s erotickým podtextem

Možná jste si všimli, že uvozovky mají tvar připomínající číslice 6 nebo 9. A vyskytují se v poloze nahoře i dole. Takže si problematiku dáme do souvislosti s různými polohami při sexu a celá věc by se nám mohla lépe pamatovat 😉.

České uvozovky

V češtině jsou výchozím typem takovéto „dvojité uvozovky“. Úvodní mají tvar dvou devítek a jsou dole, ukončující dvou šestek a jsou umístěny nahoře. Pokud potřebujeme uvnitř celku v uvozovkách vložit další výraz v uvozovkách, použijeme uvozovky jednoduché, opět jako dolní 9 a horní 6. Dále snad už v rámci zachování srozumitelnosti textu a zdravého rozumu nemusíme v hierarchii chodit.

Anglické a americké uvozovky

Angličtina to má trochu jinak. Anglické i americké uvozovky milují pozice nahoře a 69. Takže úvodní uvozovky jsou ve tvaru šestky, ukončující ve tvaru devítky a obě jsou nahoře, nikdy dole. Ohledně použití jednoduchých a dvojitých uvozovek to má angličtina jako obvykle trochu pestřejší, však je také používána na trochu větší geografické ploše. Americká preferuje dvojité uvozovky jako primární a jednoduché jako sekundární, britská spíš naopak (resp. je poněkud flexibilnější). Takže zde není třeba být tak striktní, ale je vhodné být v konsenzu s tím, jakou angličtinou dokument píšete. Jinak řečeno, budeme psát třeba “center” / ‘centre’ / ‘lift’ / “elevator”.

Stručně a přehledně shrnuto: čeština 9966, angličtina 69 nebo 6699; čeština tradičně a spravedlivě dole i nahoře, angličtina sebevědomě a nafoukaně obojí nahoře.

Obrázek 1. Srovnání uvozovek českých a anglických
Obrázek 1. Srovnání uvozovek českých a anglických

A co Word?

Při psaní ve Wordu se nám uvozovky obvykle přizpůsobí tomu, jaký máme zvolen jazyk dokumentu a rozložení klávesnice. Je ale vhodné dávat si pozor, zejména když uvozovky vkládáte někam dodatečně.

Typografie

Samostatnou kapitolou je typografie uvozovek a pořadí znamének, když se nám jich sejde více za sebou. První základní a důležitá věc – uvozovky vždy přiléhají těsně k termínu, který označují; neděláme tedy mezeru za úvodními ani před ukončujícími uvozovkami. Pokud tam dáte mezeru, tak „dostanete čočku“, jasné? Touto větou jsem nadnesl tu trošku složitější, nicméně naprosto logickou a pochopitelnou věc. Pokud máme v uvozovkách celou větu (jednoduchou nebo v rámci souvětí), měly by druhé (horní) uvozovky být až za tečkou či čárkou, která danou větu ukončuje. Třeba u přímé řeči. Naopak pokud je před koncem věty nějaký ironický nebo expresivní výraz, pak ho nejdřív ukončíme horními uvozovkami a teprve potom celou větu tečkou či čárkou. „Viz moje předchozí ‚čočka‘,“ řekl závěrem tohoto traktátu ctihodný autor.

Klávesové zkratky

Jak napíšete uvozovky na počítači se systémem Windows?
  • Jednoduché uvozovky dolní: Alt+0130
  • Jednoduché uvozovky horní: Alt+0145
  • Dvojité uvozovky dolní: Alt+0132
  • Dvojité uvozovky horní: Alt+0147
Jak napíšete uvozovky na vašem MacBooku?
  • Jednoduché uvozovky dolní: option + N
  • Jednoduché uvozovky horní: option + H
  • Dvojité uvozovky dolní: option + Shift + N
  • Dvojité uvozovky horní: option + Shift + H

Obrázek 2. Jak napsat uvozovky na klávesnici
Obrázek 2. Jak napsat uvozovky na klávesnici

Čtěte dál Tyto články vám nesmí uniknout

Publikace

COVID-19 infodemie Nová kniha

2 minuty čtení


Design

Onemocnění aktuálně COVID-19 dáta v novom kabáte

6 minut čtení

ZAUJALI JSME TĚ? Napiš nám

Tým webstudia