Webstudio a webová přístupnost
Co je to přístupnost

V první řadě si musíme definovat co znamená samotný pojem "Webová přístupnost".
Webová přístupnost znamená, že webové stránky jsou vyvíjené na základě kompletního popisu jednotlivých sekcí (částí) webu, aby se handicapovaný uživatel mohl snadno na stránkách orientovat. Webová přístupnost zahrnuje všechna postižení, která mají vliv na přístupnost k webu, včetně postižení:

  • sluchových
  • kognitivních
  • neurologických
  • fyzických
  • řečových
  • zrakových

Web je primárně navržen tak, aby fungoval pro všechny lidi, nehledě na jejich hardware, software, jazyk, lokaci nebo schopnosti.
Pojem přístupnost dokonce používá původce mnoha webových standardů World Wide Web Consorcium (W3C), které problematiku přístupnosti webů považuje za natolik závažnou, že založilo a kultivuje samostatnou iniciativu Web Accessibility Initiative (WAI).
Nemělo by docházet k situacím, kdy se uživatel na stránce ztratí a netuší, v jaké fází nebo části webu se nachází.

Základní a správné navržení přístupného webu musí obsahovat úpravy níže uvedených

Názvy, odkazy

Používá se tzv. atribut ARIA. Zkratka "ARIA ukrývá spojení Accessible Rich Internet Applications – v češtině to znamená něco jako „přístupné pokročilé internetové aplikace".

Obrázek

Netextový prvek nesoucí významné sdělení musí mít textovou alternativu. Zpravidla řada handicapovaných uživatelů nemůže vnímat obrázky či jiná multimédia.

Existují-li obrázky, které nenesou žádnou informaci a jsou pouze ilustrativní, v takovém případě je potřeba, aby atribut "alt" měl prázdnou hodnotu.

Multimédia

Pokud webová stránka obsahuje multimediální prvek, tak i k němu musí být uživatelům k dispozici textový zápis.

Informace sdělované barvou (hlášení např. odeslání formuláře)

Používáme u formulářů, kde jsou označena povinná pole a pomocí čtečky je uživatel informován o odeslání či neodeslání dotazu.

Barvy pozadí i popředí textu – dostatečný kontrast

Kontrast běžného písma do velikosti 18 bodů nebo tučného písma do velikosti 14 bodů musí dosahovat minimálně hodnoty 5:1. U většího písma tučného i běžného je udávaná hodnota 3:1.

Velikost písma, možnost zvětšit písmo v prohlížeči

Uživatelé se zhoršeným zrakem musejí mít možnost si zvětšit písmo minimálně na 200 % a zmenšit na 50 % z původní hodnoty.

Spolupráce Webstudia s odborníky v oblasti přístupnosti

Webstudio spolupracuje se střediskem Teiresiás už nějaký čas. Jde o celouniverzitní pracoviště Masarykovy univerzity pro pomoc studentům se specifickými nároky. Z výše uvedeného střediska osobně spolupracujeme s panem Mgr. Janem Balákem, který k nám dochází kvůli konzultacím a testování přístupnosti našich klíčových projektů. Sám před 10 lety přišel o zrak a máme díky němu velmi kvalitní zpětnou vazbu na naše výstupy a dokážeme rychle reagovat na nedokonalosti v přístupnosti. Je velice užitečné vidět, jak pan Balák přistupuje k našim webům a jak s nimi pracuje, jaké používá technologie při čtení (NVDA čtečka) atd. Pro mě jako testera je tato spolupráce daleko přínosnější, než studovat různé materiály a představovat si, jak handicapovaní uživatelé získávají informace. V rámci naší spolupráce jsem si dovolil pana Mgr. Jana Baláka vyzpovídat na základě předem daných otázek.

Rozhovor s Mgr. Janem Balákem

Pane Baláku, proč je důležitá přístupnost webu?

Přístupnost webu je důležitá proto, aby k webovému obsahu měli přístup i handicapovaní uživatelé. Ti totiž pracují s obsahem úplně jinak než zdravá populace, a tak je velmi důležité, aby byl obsah dobře vytvořen. Další cílovou skupinou přístupnosti ale mohou být i senioři či lidé s dočasnými handicapy (zlomená ruka apod.), kteří poté také profitují z výhod přístupného obsahu.

Jak důležitá je přístupnost v oboru zdravotnictví?

Zdravotnictví je obor jako každý jiný. Ať už je to doprava, školství či úplně něco jiného. Tím nelze jednoznačně říct, že by měl být mnohem přístupnější než ostatní. Nicméně zdravotnictví se týká každého z nás, téměř každý hledá informace ve chvíli, kdy je nemocný, potřebuje si přečíst příbalový leták anebo zjistit význam nějakého zdravotnického pojmu. A v tu chvíli přístupný obsah mnohem lépe zprostředkovává informace a vzdělává tak své čtenáře.

Kde se v přístupnosti v souvislosti s vývojem dělají nejčastější chyby?

Jedna z důležitých věcí, resp. oblastí, kde se často dělá chyba, je struktura dokumentu. Tj. správně označené nadpisy či části stránky, dobře vytvořené tabulky, dostatečně kontrastní text apod. Velmi důležité je i popisování grafiky, která nese důležitou informaci. Další částí, která je velmi důležitá, je ovladatelnost obsahu z klávesnice. Ta je totiž často jediným prostředkem, jak stránky ovládat. Mnohdy na to vývojáři nedávají pozor a testují webové stránky jen pro použití s počítačovou myší.

Jak jste se k přístupnosti dostal Vy osobně?

K přístupnosti jsem se dostal přes kolegu Radka Pavlíčka, který se přístupnosti věnuje více jak 20 let (více informací o Radkovi Pavlíčkovi na jeho webu). A protože jsem před 10 lety přišel o zrak, přístupnost se stala mým každodenním chlebem. A protože člověk stále naráží na více či méně přístupné weby nebo aplikace, rozhodl jsem se, že se pokusím s tímto stavem něco udělat.

Jak mohou lidé bez handicapu těžit z přístupnosti?

Přístupnost není jen a pouze pro handicapované uživatele. Představte si, že potřebujete vytvořit nějakou prezentaci či dokument, a protože je pěkné počasí, sednete si s notebookem do parku. A ve chvíli, kdy Vám zasvítí na obrazovku slunce, oceníte dobře kontrastní, tj. přístupný web. To je jen jeden z mála příkladů.

Mohou firmy, provozovatelé těžit z webu, který je přístupný?

Zřetelně je to vidět např. u e-shopů: pokud e-shop nebude dobře přístupný, bude mít nevhodně vytvořené formuláře, budou se objevovat části stránky bez toho, aby to bylo oznámeno uživateli atd., tak takový uživatel raději zvolí jiný e-shop, kde bude nákupní proces přívětivější. Což platí obecně, nemusí se to týkat pouze e-shopů.

Závěrem

Na závěr bych rád poděkoval panu Mgr. Janu Balákovi za zodpovězení výše uvedených otázek. Přístupnost není jednoduchá věc, ale webstudio stále pracuje na jejím vylepšení. Velké poděkování patří i šikovným vývojářům, kteří se snaží už od začátku řídit podle standardu přístupnosti. Kdo se u nás věnuje vývoji? Mrkněte se na náš tým.

Použité zdroje a informace

W3C Web Accessibility Initiative (WAI). Accessibility – W3C [online]. [cit. 2022-01-13]. Dostupné z https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/cs

W3C Web Accessibility Initiative (WAI). Accessibility – W3C [online]. [cit. 2022-01-13]. Dostupné z https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility

Je čas. Aria Atributy [online]. [cit. 2022-01-13]. Dostupné z https://jecas.cz/aria

Přístupnost.cz : Otevřete svůj web všem. Česká pravidla přístupnosti [online]. [cit. 2022-01-13]. Dostupné z https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/cs

Accessibility keyboard. COMAND C: ecommerce rescue [online]. 2022 [cit. 2022-01-27]. Dostupné z: (https://commandc.com/ecommerce-website-accessbility-compliance-benefits/accessibility-keyboard/)

Čtěte dál Tyto články vám nesmí uniknout

Publikace

COVID-19 infodemie Nová kniha

2 minuty čtení


Design

Onemocnění aktuálně COVID-19 dáta v novom kabáte

6 minut čtení

ZAUJALI JSME TĚ? Napiš nám

Tým webstudia